เสียงยืนยันจากเจ้าของสวนส้ม

article-1

จากการฉีดพ่นสาหร่ายสกัดเข้มข้น 48% “แอ็กซี่-ไบโอ” ในไร่ส้มของเฮียอู๊ด หรือ คุณชานาญ รุ่งสุริยวงศ์ เจ้าของสวนโชคชัย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ พบว่าสวนนี้มีการใช้ แอ็กซี่-ไบโอ อย่างสม่าเสมอตั้งแต่ดอกชุดแรกจนถึงดอกทะวาย

เฮียอู๊ดเล่าว่า “ความแตกต่างที่เห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับสาหร่ายอื่นในตลาด คือ ความเข้มข้น จึงทาให้เรามั่นใจ ที่จะใช้ในอัตราที่น้อยลง คือ ใช้ 5 ซีซี สาหรับทาดอก และ 8 ซีซี สาหรับทาใบ ซึ่งต้นส้มตอบสนองดีมาก ฉีดไปไม่นานก็แทงยอกออกมา ในส่วนของผลใช้แล้วลูกเสมอดี นอกจากนี้ฉีดไปแล้วมีสีติดลูกด้วย”